Papir

Spesielle bestemmelser

Dette produktet kan bruke resirkulert papir hvis papiret oppfyller retningslinjene i HP LaserJet Printer Family Print Media Guide. Dette produktet kan bruke resirkulert papir i henhold til EN12281:2002.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Papir