Ozonutslipp

Spesielle bestemmelser

Dette produktet produserer ikke nevneverdig ozongass (O3).

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Ozonutslipp