Mer informasjon

Spesielle bestemmelser

Slik får du informasjon om disse miljørelaterte emnene:


miljøprofilark for dette produktet og mange beslektede HP-produkter

HPs miljøengasjement

HPs miljøforvaltningssystem

HPs ordning for retur og resirkulering etter endt levetid for produktet

dataark for materialsikkerhet

Gå til www.hp.com/go/environment eller www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Mer informasjon