Materialbegrensninger

Spesielle bestemmelser

Dette HP-produktet inneholder ikke tilsatt kvikksølv.

Dette HP-produktet inneholder et batteri som kanskje krever spesialbehandling ved endt levetid. Batteriene som står i dette produktet, eller som leveres av Hewlett-Packard for dette produktet,


HP LaserJet Enterprise 600-skriver i M601, M602 og M603-serien
Type
Karbon-monofluorid-litium
Vekt
1,5 g
Sted
På kontrollerkort
Kan fjernes av brukeren
Nei

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 taiwan battery symbol Materialbegrensninger

Hvis du vil ha informasjon om resirkulering, kan du gå til www.hp.com/recycle eller kontakte lokale myndigheter eller Electronics Industries Alliance: www.eiae.org.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Materialbegrensninger