Retur av mer enn én skriverkassett

Spesielle bestemmelser

1.
Pakk hver enkelt HP LaserJet skriverkassett i originalesken og -posen.
2.
Tape eskene sammen ved hjelp av pakketape. Pakken kan veie opptil 31 kg.
3.
Bruk en enkelt, ferdigfrankert forsendelseslapp.

ELLER

1.
Bruk en egnet kartong, eller be om en gratis kartong for retur av større partier fra www.hp.com/recycle eller ved å ringe 1-800-340-2445 (kartongen rommer opptil 31 kg med HP LaserJet-skriverkassetter).
2.
Bruk en enkelt, ferdigfrankert forsendelseslapp.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Retur av mer enn én skriverkassett