USA og Puerto Rico

Spesielle bestemmelser

Merkelappen som ligger vedlagt i HP LaserJet-tonerkassettesken, er til retur og resirkulering av én eller flere HP LaserJet-skriverkassetter etter bruk. Følg de aktuelle instruksjonene nedenfor.

Dette avsnittet inneholder informasjon om følgende emner:

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 USA og Puerto Rico