Returer utenfor USA

Spesielle bestemmelser

Hvis du vil delta i retur- og resirkuleringsprogrammet HP Planet Partners, kan du følge de enkle instruksjonene i resirkuleringsveiledningen (som finnes i emballasjen til den nye rekvisitaenheten for produktet) eller besøke www.hp.com/recycle. Velg riktig land/region for å få informasjon om hvordan du kan returnere HP LaserJet-skriverrekvisita.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Returer utenfor USA