Dataark for materialsikkerhet (MSDS – Material Safety Data Sheet)

Spesielle bestemmelser

Dataark for materialsikkerhet (MSDS) for rekvisita som inneholder kjemiske stoffer (for eksempel toner), finner du på HPs webområde på www.hp.com/go/msds eller www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Dataark for materialsikkerhet (MSDS – Material Safety Data Sheet)