Avhending av brukt utstyr fra brukere i private husholdninger i EU

Spesielle bestemmelser

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 weee mark Avhending av brukt utstyr fra brukere i private husholdninger i EU

Dette symbolet på produktet eller på emballasjen betyr at produktet ikke kan kastes sammen med husholdningsavfall. Det er derimot ditt ansvar å avhende utstyret ved å levere det til et egnet innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Kildesortering og resirkulering av produktet bidrar til å bevare naturressurser og sikre at det resirkuleres på en måte som beskytter mennesker og miljøet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvor du kan levere utstyret til resirkulering, kontakter du lokale myndigheter, renovasjonstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Avhending av brukt utstyr fra brukere i private husholdninger i EU