Driftsmiljø

Produktspesifikasjoner


Nødvendige forhold
Miljømessige forhold
Utskrift
Oppbevaring/klar
Temperatur (produkt og skriverkassett)
7,5 til 32,5 °C (45,5 til 90,5 °F)
0 til 35 °C (32 til 95 °F)
Relativ fuktighet
5 % til 90 %
35 % til 85 %
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Driftsmiljø