Meer informatie

Overheidsinformatie

Meer informatie over onderwerpen met betrekking tot het milieu:


Milieuprofielblad voor dit product en andere verwante producten van HP

Inzet van HP voor het milieu

Het milieubeheersysteem van HP

Het retournerings- en recycleprogramma van HP voor verbruikte producten

Material Safety Data Sheets (chemiekaarten)

Ga naar www.hp.com/go/environment of www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Meer informatie