FCC-voorschriften

Overheidsinformatie

Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de beperkingen voor een elektronisch apparaat van Klasse A, conform Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn in het leven geroepen om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storingen wanneer de apparatuur in een commerciële omgeving wordt gebruikt. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Als de apparatuur niet volgens de instructies in de handleiding wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan dit schadelijke storingen veroorzaken in radiocommunicatie. Gebruik van deze apparatuur in een woonomgeving veroorzaakt waarschijnlijk schadelijke storingen, die de gebruiker op eigen kosten zal moeten verhelpen.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 note FCC voorschriften OPMERKING:

Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Hewlett-Packard zijn goedgekeurd, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om met deze apparatuur te werken, tenietdoen.

Om te voldoen aan de limieten voor apparaten uit de klasse A zoals gesteld in Deel 15 van de FCC-voorschriften, is het gebruik van een afgeschermde interfacekabel verplicht.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 FCC-voorschriften