Paziņojums par atbilstību

Normatīvā informācija

Paziņojums par atbilstību
saskaņā ar ISO/IEC 17050-1 un EN 17050-1
Ražotāja nosaukums:
Hewlett-Packard Company
DoC#: BOISB-1101-00-rel.1.0
Ražotāja adrese:
11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714-1021, ASV
paziņo, ka šī iekārta
Iekārtas nosaukums:
HP LaserJet Enterprise 600 M601, M602 un M603
 
Ieskaitot:
CE998A – 500 lokšņu papīra tekne
CF062A — abpusējās drukas ierīce
Normatīvais modeļa numurs2)
BOISB-1101-00
Iekārtas opcijas:
VISS
Drukas kasetnes:
CE390A, CE390X
atbilst šādām iekārtas specifikācijām:
DROŠĪBA:
IEC 60950-1:2005 / EN60950-1: 2006 +A11
IEC 60825-1:2007 / EN 60825-1:2007 (1. kategorijas lāzera/gaismas diožu ierīce)
IEC 62311:2007 / EN62311:2008
GB4943-2001
ELEKTROMAGNĒTISKĀ SADERĪBA:
CISPR22:2005 +A1/ EN55022:2006 +A1 — kategorija A1), 3)
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3:2008
EN 55024:1998 +A1 +A2
FCC nosaukums 47 CFR, 15. daļas kategorija A1)/ ICES-003, 4. izdevums
GB9254-2008, GB17625.1-2003
Papildinformācija:
Iekārta atbilst EMC direktīvas 2004/108/EK un Zema sprieguma direktīvas 2006/95/EK prasībām un attiecīgi ir marķēta ar CE zīmi HP LaserJet 600 M601 M602 M603 ce mark 5mm Paziņojums par atbilstību.
Šī iekārta atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Uz iekārtas darbību attiecas šādi divi nosacījumi: 1) šī iekārta nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus un 2) šai iekārtai jāuztver jebkuri saņemtie traucējumi, pat ja tie var izraisīt nevēlamu darbību.
1.
Šī iekārta ir pārbaudīta tipiskā konfigurācijā ar Hewlett-Packard personālo datoru sistēmām.
2.
Lai izpildītu normatīvās prasības, šai iekārtai ir piešķirts normatīvais modeļa numurs. Šo numuru nedrīkst sajaukt ar iekārtas nosaukumu vai iekārtas numuru(-iem).
3.
Iekārta atbilst EN55022 un CNS13438 A klases prasībām, kas nozīmē: „Brīdinājums – šī ir A klases iekārta. Mājas apstākļos šī iekārta var radīt radio traucējumus, kā dēļ lietotājam var būt jāveic atbilstoši pasākumi”.
Boise, Idaho ASV
2011. gada septembris
Tikai jautājumos par normatīviem:
Kontaktinformācija Eiropā:
Vietējais Hewlett-Packard tirdzniecības un servisa birojs vai Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straße 140, D-71034, Böblingen (Fakss: +49-7031-14-3143) www.hp.eu/certificates
Kontaktinformācija ASV:
Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015 (tālrunis: 208-396-6000)
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Paziņojums par atbilstību