Materiālu drošības datu lapa (MSDS)

Normatīvā informācija

Materiālu drošības informācijas lapas (MSDS) par izejvielām, kuru sastāvā ir ķīmiskas vielas (piemēram, toneris), var atrast HP tīmekļa vietnē www.hp.com/go/msds vai www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Materiālu drošības datu lapa (MSDS)