Ķīmiskas vielas

Normatīvā informācija

HP ir apņēmies nodrošināt klientus ar informāciju par izstrādājumos esošajām ķīmiskajām vielām, kā vajadzīgs, lai atbilstu, piemēram, REACH regulas (Eiropas Parlamenta un Padomes regula EK Nr. 1907/2006) likumīgajām prasībām. Pārskatu ar informāciju par ķīmiskajām vielām šajā izstrādājumā var atrast vietnē: www.hp.com/go/reach.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Ķīmiskas vielas