Enerģijas patēriņš

Normatīvā informācija

Atrodoties režīmā Miega režīms, enerģijas patēriņš ievērojami samazinās, tā taupot dabas resursus un naudu, neietekmējot šī izstrādājuma augsto veiktspēju. Hewlett-Packard drukāšanas un attēlveidošanas tehnika, kas apzīmēta ar ENERGY STAR® logotipu, ir kvalificēta kā atbilstoša ASV Vides aizsardzības aģentūras ENERGY STAR specifikācijām attiecībā uz attēlveidošanas aprīkojumu. Sekojošā atzīmē parādīsies uz ENERGY STAR kvalificētiem attēlveidošanas produktiem:

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 es certification mark black Enerģijas patēriņš

Papildinformācija par produkta modeļiem, kas atbilst ENERGY STAR prasībām, ir atrodama šajā tīmekļa vietnē:

www.hp.com/go/energystar

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Enerģijas patēriņš