Nodošana ārpus ASV

Normatīvā informācija

Lai piedalītos HP Planet Partners nodošanas un otrreizējas pārstrādes programmā, ievērojiet vienkāršos norādījumus otrreizējas pārstrādes rokasgrāmatā (tā atrodas iekārtas jaunās izejvielas iepakojumā) vai atveriet www.hp.com/recycle. Izvēlieties savu valsti/reģionu, lai uzzinātu, kā nodot HP LaserJet drukāšanas izejvielas.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Nodošana ārpus ASV