Vairāki nododami objekti (vairāk par vienu kasetni)

Normatīvā informācija

1.
Ievietojiet katru HP LaserJet drukas kasetni tās oriģinālajā iepakojumā un kastē.
2.
Sasieniet kastes kopā, izmantojot auklu vai līmlenti. Iepakojuma svars var būt līdz 31 kg (70 mārciņas).
3.
Izmantojiet vienu iepriekš apmaksātu transportēšanas uzlīmi.

VAI

1.
Izmantojiet jebkuru piemērotu kasti, vai arī pieprasiet liela apjoma savākšanas kasti vietnē www.hp.com/recycle vai pa tālruni 1-800-340-2445 (kastē ietilpst 31 kg (70 mārciņas) HP LaserJet drukāšanas kasetņu).
2.
Izmantojiet vienu iepriekš apmaksātu transportēšanas uzlīmi.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Vairāki nododami objekti (vairāk par vienu kasetni)