Atbrīvošanās no nevajadzīgā aprīkojuma Eiropas Savienības mājsaimniecībās

Normatīvā informācija

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 weee mark Atbrīvošanās no nevajadzīgā aprīkojuma Eiropas Savienības mājsaimniecībās

Šis simbols uz izstrādājuma un tā iepakojuma norāda, ka no šī izstrādājuma nedrīkst atbrīvoties vienlaikus ar pārējiem mājsaimniecības atkritumiem. Tā vietā jums no nevajadzīgā aprīkojuma ir jāatbrīvojas, to nododot norādītajā savākšanas vietā, lai veiktu nevajadzīgā elektriskā un elektroniskā aprīkojuma otrreizējo pārstrādi. Nevajadzīgā aprīkojuma dalīta savākšana un otrreizējā pārstrāde palīdz taupīt dabas resursus un ļauj veikt otrreizējo pārstrādi tā, lai aizsargātu cilvēku veselību un apkārtējo vidi. Lai saņemtu papildinformāciju par vietām, kur nevajadzīgo aprīkojumu var nodot otrreizējai pārstrādei, sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājsaimniecības atkritumu apsaimniekošanas firmu vai izstrādājuma iegādes veikalu.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Atbrīvošanās no nevajadzīgā aprīkojuma Eiropas Savienības mājsaimniecībās