Norādījumi strāvas vada lietošanai

Normatīvā informācija

Pārliecinieties, vai strāvas avots atbilst iekārtas sprieguma līmenim. Sprieguma līmenis ir atrodams uz iekārtas uzlīmes. Iekārta izmanto vai nu 100-127 Vac, vai 220-240 Vac un 50/60 Hz.

Pievienojiet strāvas vadu iekārtai un zemētai maiņstrāvas kontaktligzdai.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 alert adm Norādījumi strāvas vada lietošanai UZMANĪBU!

Lai novērstu iekārtas bojājumus, izmantojiet tikai iekārtas komplektācijā iekļauto strāvas vadu.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Norādījumi strāvas vada lietošanai