Pieejas īsinājumtaustiņu izmantošana Palīdzības apskatē

Pieejas īsinājumtaustiņu izmantošana Palīdzības apskatē
   

Pieejas īsinājumtaustiņu izmantošana Palīdzības apskatē

Šādas tēmas apraksta navigāciju šajā lietotāja rokasgrāmatā.

  • F6 izmantošana, lai pārslēgtos starp navigācijas un tematu logiem
  • Īsinājumtaustiņi Palīdzības apskatei
  • Īsinājumtaustiņi satura (Contents) šķirklim
  • Īsinājumtaustiņi rādītāja (Index) šķirklim
  • Īsinājumtaustiņi meklēšanas (Search) šķirklim
  • Īsinājumtaustiņi iecienīto tēmu (Favorites) šķirklim

Piezīmes

  • Eksistē arī ar tastatūru izpildāmas īsinājumkomandas.
  • Īsinājumkomandas darbojas arī sekundāros un uznirstošos logos.
  • Katrreiz, kad tiek izmantotas īsinājumkomandas navigācijas logā, atslēdzas tēmu logs. Lai atgrieztos tēmu logā, jānospiež F6.
  • Izvēles rūtiņa Match similar words (Līdzīgu vārdu iezīmēšana vai atrašana) tiks izvēlēta Search šķirklī, ja tā tika izmantota pēdējā meklēšanā.


HP LaserJet 600 M601 M602 M603 hpinvent Pieejas īsinājumtaustiņu izmantošana Palīdzības apskatē
http://www.hp.com
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Pieejas īsinājumtaustiņu izmantošana Palīdzības apskatē