Pareiškimas dėl pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo (Turkija)

Informacija apie kontrolę

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Pareiškimas dėl pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo (Turkija)