Maitinimo laido instrukcijos

Informacija apie kontrolę

Įsitikinkite, kad maitinimo šaltinis atitinka gaminio nominaliąją įtampą. Nominalioji įtampa nurodyta gaminio etiketėje. Gaminys naudoja 100-127 Vac arba 220-240 Vac ir 50 / 60 Hz.

Maitinimo laidu prijunkite gaminį prie įžeminto kintamosios srovės lizdo.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 alert adm Maitinimo laido instrukcijos ĮSPĖJIMAS:

Nenorėdami pažeisti gaminio, naudokite tik su gaminiu pateiktą maitinimo laidą.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Maitinimo laido instrukcijos