Lazerio saugumas

Informacija apie kontrolę

JAV maisto ir vaistų administracijos įrenginių ir radiologinės sveikatos centras (Center for Devices and Radiological Health (CDRH) of the U.S. Food and Drug Administration) patvirtino taisykles, taikomas lazeriniams produktams, pagamintiems po 1976 m. rugpjūčio 1 d. Jungtinėse Amerikos Valstijose parduodami produktai turi atitikti šias taisykles. Įrenginys, patvirtintas kaip „1 klasės“ lazerinis gaminys pagal JAV Sveikatos ir žmonėms teikiamų paslaugų (DHHS) spinduliavimo efektyvumo standartus pagal 1968 metų Spinduliavimo kontrolės aktą sveikatai ir saugumui užtikrinti. Kadangi įrenginyje vykstantis spinduliavimas visiškai izoliuotas apsauginiais korpusais ir išoriniais gaubtais, lazerio spindulys negali patekti į išorę jokio įprastos eksploatacijos etapo metu.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 alert adm Lazerio saugumas PERSPĖJIMAS!

Naudojant valdiklius, reguliuojant ar atliekant kitas procedūras, kurios nenurodytos šiame vartotojo vadove, gali prasiskverbti pavojingi radiacijos spinduliai.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Lazerio saugumas