Naudotos namų ūkių įrangos naikinimas Europos Sąjungoje

Informacija apie kontrolę

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 weee mark Naudotos namų ūkių įrangos naikinimas Europos Sąjungoje

Šis simbolis ant produkto arba jo pakuotės nurodo, kad produkto negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Jūs atsakote už tai, kad nereikalinga įranga būtų pristatyta į specialiai jai skirtą surinkimo punktą, kuriame perdirbama naudota elektroninė ir elektrotechninė įranga. Jei naudota įranga bus specialiai pristatoma ir perdirbama, bus tausojami gamtos ištekliai ir užtikrinama, kad perdirbant nebus padaryta žalos žmogaus sveikatai ir aplinkai. Jei norite gauti daugiau informacijos, kur išmesti nereikalingą įrangą, kad ji būtų perdirbta, kreipkitės į vietinę atstovybę, buitinių atliekų išvežimo tarnybą arba parduotuvę, kurioje pirkote produktą.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Naudotos namų ūkių įrangos naikinimas Europos Sąjungoje