Medžiagų saugos duomenų lapas (MSDL)

Informacija apie kontrolę

Cheminių medžiagų saugos duomenų lapus, teikiančius informaciją apie eksploatacijos medžiagas, kurių sudėtyje yra cheminių medžiagų (pavyzdžiui, dažomuosius miltelius), galima rasti HP Interneto svetainėse www.hp.com/go/msds arba www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Medžiagų saugos duomenų lapas (MSDL)