Atitikties deklaracija

Informacija apie kontrolę

Atitikties deklaracija
pagal ISO/IEC 17050-1 ir EN 17050-1
Gamintojo pavadinimas:
„Hewlett-Packard Company“
DoC#: BOISB-1101-00-rel.1.0
Gamintojo adresas:
11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714-1021, USA
pareiškia, kad gaminys
Gaminio pavadinimas:
HP LaserJet Enterprise 600 M601, M602 ir M603
 
Įskaitant:
CE998A – 500 popieriaus lapų dėklas
CF062A – dvipusio spausdinimo priedas
Normatyvinis modelio numeris2)
BOISB-1101-00
Gaminio parinktys:
VISOS
Spausdinimo kasetės:
CE390A, CE390X
atitinka šias gaminio specifikacijas:
SAUGUMAS:
IEC 60950-1:2005 / EN60950-1: 2006 +A11
IEC 60825-1:2007 / EN 60825-1:2007 (1 klasės lazerinis / šviesos diodų gaminys)
IEC 62311:2007 / EN62311:2008
GB4943-2001
EMS:
CISPR22:2005 +A1/ EN55022:2006 +A1 – klasė A1), 3)
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3:2008
EN 55024:1998 +A1 +A2
FCC pavadinimas 47 CFR, 15 dalis klasė A1) / ICES-003, 4 leidimas
GB9254-2008, GB17625.1-2003
Papildoma informacija:
Šis gaminys atitinka EMC direktyvos 2004/108/EB ir žemos įtampos direktyvos 2006/95/EB reikalavimus, todėl yra pažymėtas CE ženklu HP LaserJet 600 M601 M602 M603 ce mark 5mm Atitikties deklaracija.
Šis įtaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Keliamos šios dvi veikimo sąlygos: (1) šis įrenginys neturi kelti žalingų trikdžių ir (2) šis įrenginys turi būti atsparus trikdžiams, įskaitant ir tokius, kurie galėtų sukelti nepageidaujamą veikimą.
1.
Gaminys buvo išbandytas standartinės vartotojo konfigūracijos su „Hewlett-Packard“ kompiuterių sistemomis.
2.
Normatyviniais tikslais modelis pažymėtas normatyviniu modelio numeriu. Šio numerio nereikėtų painioti su produkto pavadinimu arba produkto numeriu (-iais).
3.
Šis gaminys atitinka EN55022 ir CNS13438 A klasei keliamus reikalavimus, o tai reiškia, kad jam taikomas šis pranešimas: „Įspėjimas – tai A klasės gaminys. Buitinėje aplinkoje gaminys gali sukelti radijo ryšio trukdžių. Tokiu atveju vartotojui gali reikėti imtis atitinkamų veiksmų“.
Boise, Idaho USA
2011 rugsėjis
Tik normatyviniais klausimais:
Europoje:
vietinis „Hewlett-Packard“ pardavimo ir paslaugų biuras arba „Hewlett-Packard GmbH“, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Strasse 140, D-71034, Böblingen (faks.: +49-7031-14-3143) www.hp.eu/certificates
JAV:
gaminio normatyvų vadybininkas, „Hewlett-Packard Company“, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015 (tel.: 208-396-6000)
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Atitikties deklaracija