Korištenje tipki prečaca u pregledniku pomoći

Korištenje tipki prečaca u pregledniku pomoći
   

Korištenje tipki prečaca u pregledniku pomoći

U sljedećim temama opisani su načini kretanja po ovome priručniku.

  • Prijelaz između okna s popisom tema i okna s pregledom teme pomoću tipke F6
  • Tipke prečaca za preglednik pomoći
  • Tipke prečaca za karticu Contents (Sadržaj)
  • Tipke prečaca za karticu Index (Kazalo)
  • Tipke prečaca za karticu Search (Pretraživanje)
  • Tipke prečaca za karticu Favorites (Favoriti)

Napomene

  • Nekim se naredbama na izborniku prečaca može pristupiti i tipkovnicom.
  • Tipke prečaca funkcioniraju i u sporednim i skočnim prozorima.
  • Ako tipku prečaca koristite u oknu popisa tema, u oknu pregleda nestat će oznaka teme. Za povratak na okno s pregledom teme, pritisnite tipku F6.
  • Potvrdni okvir Match similar words (Traži slične riječi) na kartici Search (Pretraživanje) bit će odabran ako ste ga koristili za prethodno pretraživanje.


HP LaserJet 600 M601 M602 M603 hpinvent Korištenje tipki prečaca u pregledniku pomoći
http://www.hp.com
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Korištenje tipki prečaca u pregledniku pomoći