Sigurnost lasera

Informacije o propisima

Centar za uređaje i utjecaj zračenja na zdravlje (Center for Devices and Radiological Health, CDRH) pri Uredu za hranu i lijekove u SAD-u (U.S. Food and Drug Administration) od 1. kolovoza 1976. primjenjuje propise za laserske uređaje. Uređaji dostupni u Sjedinjenim Američkim Državama moraju biti u skladu s ovim propisima. Ovaj je uređaj certificiran kao laserski proizvod “Klase 1”, prema Standardu zračenja koji je Ministarstvo zdravstva Sjedinjenih Američkih Država (Department of Health and Human Services, DHHS) sastavilo prema Zakonu o kontroli zdravlja i sigurnosti iz 1968. Kako zaštitna kućišta i vanjski poklopci u potpunosti zadržavaju zračenje koje se emitira unutar uređaja, laserska zraka ne može izaći iz uređaja ni u jednoj fazi ispravne upotrebe uređaja.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 alert adm Sigurnost lasera UPOZORENJE!

Korištenje kontrola, prilagođavanje ili izvršavanje postupaka koji nisu u skladu s uputama u ovom korisničkom priručniku može uzrokovati izloženost opasnom zračenju.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Sigurnost lasera