שימוש במקשי קיצור לנגישות ב- Help Viewer

שימוש במקשי קיצור לנגישות ב-Help Viewer
   

שימוש במקשי קיצור לנגישות ב-Help Viewer

הנושאים הבאים מתארים כיצד באפשרותך לנווט במדריך למשתמש זה.

 • שימוש ב-F6 כדי לעבור בין חלוניות הניווט והנושאים
 • מקשי קיצור עבור Help Viewer
 • מקשי קיצור עבור הכרטיסייה תוכן
 • מקשי קיצור עבור הכרטיסייה אינדקס
 • מקשי קיצור עבור הכרטיסייה חיפוש
 • מקשי קיצור עבור הכרטיסייה מועדפים

הערות

 • קיימות גם פקודות תפריטי קיצור, שאליהן ניתן לגשת באמצעות המקלדת.
 • מקשי קיצור יכולים לפעול גם בחלונות משניים ומוקפצים.
 • בכל פעם שאתה משתמש במקשי קיצור בחלונית הניווט, אתה מאבד את המיקוד בחלונית הנושאים. כדי לחזור לחלונית הנושאים, הקש F6.
 • תיבת הסימון מצא התאמה בין מילים דומות בכרטיסייה חיפוש מסומנת כנבחרת אם השתמשת בה בחיפוש האחרון שביצעת.


HP LaserJet 600 M601 M602 M603 hpinvent שימוש במקשי קיצור לנגישות ב Help Viewer
http://www.hp.com
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 שימוש במקשי קיצור לנגישות ב- Help Viewer