In Walk-up USB

Tác vụ in

Sản phẩm này có tính năng in walk-up USB để bạn có thể nhanh chóng in các tệp mà không cần gửi chúng từ máy tính. Sản phẩm chấp nhận các phụ kiện lưu trữ USB trong cổng USB trên mặt trước của sản phẩm. Bạn có thể in những loại tệp sau:


.pdf

.prn

.pcl

.ps

.cht
1.
Lắp phụ kiện lưu trữ USB vào cổng USB trên mặt trước của sản phẩm.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 note In Walk up USB GHI CHÚ:

Có thể bạn cần gỡ bỏ nắp đậy khỏi cổng USB

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz walkup usb In Walk up USB

2.
Từ bảng điều khiển sản phẩm, bấm nút Home (Trang chủ) HP LaserJet 600 M601 M602 M603 home In Walk up USB.
3.
Mở từng menu sau.

Retrieve Job (Truy lục lệnh in)

USB
4.
Chọn tên tài liệu bạn muốn in.
5.
Bếu bạn cần điều chỉnh số lượng bản sao, hãy chọn tùy chọn Copies (Bản sao), rồi nhập số lượng bản sao.
6.
Bấm nút OK để in tài liệu.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 In Walk-up USB