Hủy lệnh in với Windows

Tác vụ in

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 note Hủy lệnh in với Windows GHI CHÚ:

Nếu lệnh in đã được tiến hành quá lâu, có thể bạn sẽ không có tùy chọn hủy lệnh in.

1.
Nếu lệnh in đang in, hãy hủy bằng cách làm theo quy trình này:
a.
Bấm nút Stop (Dừng) HP LaserJet 600 M601 M602 M603 stop Hủy lệnh in với Windows trên bảng điều khiển sản phẩm.
b.
Sản phẩm sẽ nhắc bạn xác nhận việc hủy. Bấm nút OK.
2.
Bạn cũng có thể hủy lệnh in từ chương trình phần mềm hoặc từ dãy lệnh in.

Chương trình phần mềm: Thông thường, một hộp thoại sẽ xuất hiện ngắn gọn trên màn hình máy tính, cho phép bạn hủy lệnh in.

Xếp in của Windows: Nếu một lệnh in đang xếp hàng trong dãy lệnh in (bộ nhớ máy tính) hoặc trong spooler (bộ in nền), hãy xóa lệnh in tại đó.

Windows XP, Server 2003, hoặc Server 2008: Nhấp vào Start (Bắt đầu), nhấp vào Settings (Cài đặt), rồi nhấp vào Printer and Fax (Máy in và Máy fax). Nhấp đôi lên biểu tượng sản phẩm để mở cửa sổ, nhấp chuột phải lên lệnh in mà bạn muốn hủy, và sau đó nhấp Cancel (Hủy).

Windows Vista: Nhấp Start (Bắt đầu), nhấp Control Panel (Bảng điều khiển) và sau đó trong phần Hardware and Sound (Phần cứng và âm thanh), nhấp Printer (Máy in). Nhấp đôi lên biểu tượng sản phẩm để mở cửa sổ, nhấp chuột phải lên lệnh in mà bạn muốn hủy, và sau đó nhấp Cancel (Hủy).

Windows 7: Bấm Start (Bắt đầu), sau đó bấm Devices and Printers (Thiết bị và Máy in). Bấm đúp lên biểu tượng sản phẩm để mở cửa sổ, bấm chuột phải lên lệnh in mà bạn muốn hủy, và sau đó bấm Cancel (Hủy).
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Hủy lệnh in với Windows