Hãy làm sạch đường dẫn giấy

Quản lý và bảo trì

1.
Từ bảng điều khiển sản phẩm, bấm nút Home (Trang chủ) HP LaserJet 600 M601 M602 M603 home Hãy làm sạch đường dẫn giấy.
2.
Mở từng menu sau.

Device Maintenance (Bảo trì thiết bị)x

Calibration/Cleaning (Căn chỉnh/Lau dọn)
3.
Chọn mục Print Cleaning Page (In t trang lau dọn) và bấm vào nút OK để in trang này.
4.
Quá trình lau dọn có thể mất vài phút. Khi hoàn tất, hãy hủy bỏ trang đã in.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Hãy làm sạch đường dẫn giấy