Thông tin về hộp mực in

Quản lý nguồn cung cấp


Tính năng
Mô tả
Số bộ phận

Hộp mực in dung lượng tiêu chuẩn: CE390A

Hộp mực in có dung lượng cao: CE390X
Sự tiện dụng

Có thể lắp và tháo hộp mực in bằng một tay.
Các tính năng môi trường

Tái chế hộp mực bằng cách sử dụng chương trình tái chế và trả lại Đối tác toàn cầu của HP.

Để biết thêm thông tin về nguồn cung cấp, hãy truy cập www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Thông tin về hộp mực in