Lỗi lặp lại

Quản lý nguồn cung cấp

Nếu các lỗi lặp lại ở bất kỳ khoảng nào trên trang giấy, hộp mực in có thể bị hỏng.


37 mm

63 mm

94 mm
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Lỗi lặp lại