Thực hiện bảo dưỡng phòng ngừa

Quản lý nguồn cung cấp

Để bảo đảm sản phẩm hoạt động với hiệu suất tối ưu, hãy thay thế các bộ phận cụ thể khi thông báo Replace Maintenance Kit (Thay thế bộ dụng cụ bảo trì) xuất hiện trên màn hình của bảng điều khiển.

Bộ dụng cụ có những mục sau:


Bộ nhiệt áp

Trục truyền

Dụng cụ bằng nhựa để lấy trục truyền cũ ra

Một đôi găng tay để cầm trục truyền

Tám con lăn nạp và bốn con lăn chọn

Hướng dẫn cài đặt
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 note Thực hiện bảo dưỡng phòng ngừa GHI CHÚ:

Bộ đồ nghề bảo dưỡng là vật tư tiêu dùng, và chi phí của bộ này không được tính theo giấy bảo hành sản phẩm gốc hoặc theo phần lớn các bảo hành mở rộng. Việc lắp đặt bộ đồ nghề bảo dưỡng là trách nhiệm của khách hàng.

Sau khi đã lắp bộ đồ nghề bảo dưỡng, bộ đếm của bộ đồ nghề bảo dưỡng phải được xác lập lại.

Mục này cung cấp thông tin về các chủ đề sau:

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Thực hiện bảo dưỡng phòng ngừa