Nạp kẹp giấy

Quản lý nguồn cung cấp

Nạp dập ghim nếu màn hình bảng điều khiển của sản phẩm xuất hiện thông báo nhắc bạn. Nếu khay dập ghim hết dập ghim, lệnh in sẽ tiếp tục in ra khay dập ghim/xếp giấy nhưng sẽ không được dập ghim.

1.
Ở mặt phải của khay dập ghim/xếp giấy, quay bộ dập ghim theo hướng đến mặt trước của sản phẩm cho đến khi bộ này lắp đúng vào vị trí để mở. Nắm tay cầm của hộp dập ghim màu xanh và kéo hộp ra khỏi bộ dập ghim.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz sc01 Nạp kẹp giấy

2.
Lắp hộp dập ghim mới vào bộ dập ghim, và xoay bộ dập ghim theo hướng đến phần sau của sản phẩm cho đến khi bộ dập ghim lắp đúng vào vị trí.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz sc02 Nạp kẹp giấy

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Nạp kẹp giấy