Tự trợ giúp

Giải quyết sự cố

Ngoài thông tin trong hướng dẫn này, còn có các nguồn khác cung cấp các thông tin hữu ích.

Chủ đề tham chiếu nhanh
Một số chủ đề tham chiếu nhanh cho sản phẩm này có sẵn tại trang web này: www.hp.com/support/lj600Series
Bạn có thể in những chủ đề này và để chúng ở gần sản phẩm. Đây là tham chiếu nhanh về các quy trình mà bạn thường xuyên thực hiện.
Trợ giúp bảng điều khiển
Bảng điều khiển có trợ giúp cài sẵn hướng dẫn bạn qua một số thao tác, ví dụ như thay hộp mực in và gỡ giấy bị kẹt. Để mở hệ thống Trợ giúp, hãy bấm nút Trợ giúp HP LaserJet 600 M601 M602 M603 question Tự trợ giúp.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Tự trợ giúp