Xử lý kẹt giấy trong khu vực nắp trên và hộp mực in

Giải quyết sự cố

1.
Mở nắp trên.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz pc01 Xử lý kẹt giấy trong khu vực nắp trên và hộp mực in

2.
Tháo hộp mực in.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 alert adm Xử lý kẹt giấy trong khu vực nắp trên và hộp mực in THẬN TRỌNG:

Để tránh làm hư hộp mực, không để nó tiếp xúc với ánh sáng quá vài phút. Dùng một tấm giấy đậy hộp mực in khi nó nằm ngoài sản phẩm.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz pc02 Xử lý kẹt giấy trong khu vực nắp trên và hộp mực in

3.
Sử dụng tay cầm màu xanh lá cây để nâng tấm tháo giấy lên. Từ từ kéo giấy bị kẹt ra khỏi sản phẩm. Đừng xé rách giấy. Nếu khó tháo giấy ra, hãy thử xử lý giấy bị kẹt từ khu vực của khay giấy.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz jm02 Xử lý kẹt giấy trong khu vực nắp trên và hộp mực in

4.
Mở Khay 1 và tháo nắp phụ kiện phong bì. Nếu có giấy, hãy lấy giấy ra.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz jm03 Xử lý kẹt giấy trong khu vực nắp trên và hộp mực in

5.
Xoay thanh dẫn giấy để kiểm tra xem có thêm giấy bị kẹt nào ở dưới không. Nếu có giấy bị kẹt, hãy lấy giấy ra.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz jm04 Xử lý kẹt giấy trong khu vực nắp trên và hộp mực in

6.
Đặt lại nắp phụ kiện phong bì và đóng Khay 1.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz jm05 Xử lý kẹt giấy trong khu vực nắp trên và hộp mực in

7.
Lắp lại hộp mực in và đóng nắp trên.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz pc06 Xử lý kẹt giấy trong khu vực nắp trên và hộp mực in

8.
Nếu thông báo kẹt giấy vẫn xuất hiện thì nghĩa là trong sản phẩm vẫn có giấy bị kẹt. Hãy tìm vị trí khác có kẹt giấy.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Xử lý kẹt giấy trong khu vực nắp trên và hộp mực in