Xử lý kẹt giấy từ khay xếp giấy hoặc khay dập ghim/xếp giấy tùy chọn

Giải quyết sự cố

1.
Ở phía sau của sản phẩm, mở cửa khay xếp giấy hoặc khay dập ghim/xếp giấy, và mở ngăn giấy ra sau.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz jm21 Xử lý kẹt giấy từ khay xếp giấy hoặc khay dập ghim/xếp giấy tùy chọn

2.
Cẩn thận lấy hết giấy bị kẹt ra.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz jm22 Xử lý kẹt giấy từ khay xếp giấy hoặc khay dập ghim/xếp giấy tùy chọn

3.
Đóng cửa khay xếp giấy hoặc khay dập ghim/xếp giấy, và đóng ngăn giấy ra sau.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz jm23 Xử lý kẹt giấy từ khay xếp giấy hoặc khay dập ghim/xếp giấy tùy chọn

4.
Nếu thông báo kẹt giấy vẫn xuất hiện thì nghĩa là tờ giấy vẫn bị kẹt. Hãy tìm vị trí khác có kẹt giấy. Hãy kiểm tra mặt trước của phụ kiện và cẩn thận lấy hết giấy bị kẹt ra.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 note Xử lý kẹt giấy từ khay xếp giấy hoặc khay dập ghim/xếp giấy tùy chọn GHI CHÚ:

Ngăn giấy ra phải được đẩy xuống vào vị trí thấp nhất để có thể tiếp tục in.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Xử lý kẹt giấy từ khay xếp giấy hoặc khay dập ghim/xếp giấy tùy chọn