Các vị trí kẹt giấy

Giải quyết sự cố

Nếu thông báo kẹt giấy xuất hiện trên màn hình của bảng điều khiển, hãy tìm giấy kẹt hoặc vật liệu in khác tại những vị trí được chỉ ra trong hình minh họa sau. Sau đó, hãy làm theo quy trình để xử lý kẹt giấy. Bạn có thể phải tìm giấy ở những vị trí khác so với những vị trí đã được chỉ ra trong thông báo kẹt giấy. Nếu vị trí kẹt không rõ ràng, trước tiên, hãy nhìn vào khu vực của nắp trên, nằm ở phía dưới hộp mực in.

Khi xử lý kẹt giấy, hãy cẩn thận đừng xé rách giấy bị kẹt. Nếu có một mẩu giấy nhỏ còn lại trong sản phẩm, nó có thể làm kẹt giấy thêm.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz jm01 Các vị trí kẹt giấy

1
Các khu vực của nắp trên và hộp mực in
2
Khay nạp phong bì tùy chọn
3
Các khu vực của khay giấy (Khay 1, Khay 2 và các khay tùy chọn)
4
Khay in hai mặt tùy chọn
5
Khu vực của bộ nhiệt áp
6
Các khu vực giấy ra (ngăn trên; ngăn sau; và khay xếp giấy, khay dập ghim/xếp giấy tùy chọn hoặc hộp thư 5 ngăn)
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 note Các vị trí kẹt giấy GHI CHÚ:

Bột mực không bám dính có thể vương lại trong sản phẩm sau khi xảy ra kẹt giấy và gây nên sự cố tạm thời về chất lượng in. Những sự cố này sẽ mất đi khi in một vài trang.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Các vị trí kẹt giấy