Sản phẩm nạp nhiều giấy

Giải quyết sự cố

Nếu sản phẩm nạp nhiều giấy từ khay, hãy thử những giải pháp sau.

1.
Lấy tập giấy ra khỏi khay và uốn cong tập giấy, xoay tập giấy 180 độ, rồi lật lại. Không xòe giấy ra. Đưa tập giấy vào lại khay.
2.
Chỉ sử dụng giấy đáp ứng thông số kỹ thuật của HP cho sản phẩm này.
3.
Sử dụng giấy không bị nhăn, bị gập hoặc bị hỏng. Nếu cần, hãy sử dụng giấy từ một gói giấy khác.
4.
Đảm bảo không nạp quá nhiều giấy vào khay. Nếu khay quá đầy, hãy lấy toàn bộ tập giấy ra khỏi khay, làm phẳng tập giấy, rồi đưa một số giấy vào lại khay.
5.
Đảm bảo rằng các dẫn hướng giấy trong khay được điều chỉnh chính xác với kích thước giấy. Điều chỉnh các dẫn hướng để chúng hơi chạm vào xếp giấy mà không làm cong giấy.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Sản phẩm nạp nhiều giấy