Sản phẩm không nạp giấy

Giải quyết sự cố

Nếu sản phẩm không nạp giấy từ khay, hãy thử các giải pháp sau.

1.
Mở sản phẩm và gỡ hết giấy bị kẹt ra.
2.
Nạp khay với giấy có kích thước chính xác cho lệnh in của bạn.
3.
Đảm bảo rằng các dẫn hướng giấy trong khay được điều chỉnh chính xác với kích thước giấy. Điều chỉnh thanh dẫn theo dấu phù hợp trên khay.
4.
Kiểm tra bảng điều khiển sản phẩm để xem sản phẩm có đang chờ bạn xác nhận lời nhắc nạp giấy theo cách thủ công hay không. Nạp giấy và tiếp tục.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Sản phẩm không nạp giấy