Nạp Khay 2 hoặc khay giấy tùy chọn 500 tờ

Giấy và phương tiện in

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 alert adm Nạp Khay 2 hoặc khay giấy tùy chọn 500 tờ THẬN TRỌNG:

Để tránh kẹt giấy, đừng nạp giấy vào khay khi sản phẩm đang in.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 alert adm Nạp Khay 2 hoặc khay giấy tùy chọn 500 tờ THẬN TRỌNG:

Không xòe giấy ra. Xòe giấy ra có thể khiến giấy không nạp vào được.

1.
Kéo khay ra và hơi nâng lên để lấy khay ra khỏi sản phẩm.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz st13 Nạp Khay 2 hoặc khay giấy tùy chọn 500 tờ

2.
Bóp lẫy tháo trên thanh dẫn bên trái và trượt các thanh dẫn bên theo khổ giấy.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz st07 Nạp Khay 2 hoặc khay giấy tùy chọn 500 tờ

3.
Bóp lẫy tháo trên thanh dẫn giấy phía sau và trượt các thanh dẫn theo đúng khổ giấy.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz st08 Nạp Khay 2 hoặc khay giấy tùy chọn 500 tờ

4.
Nạp giấy vào khay. Kiểm tra chắc chắn rằng tập giấy đã được đặt phẳng tại tất cả bốn góc và rằng phần trên của tập giấy nằm dưới mức báo chiều cao tối đa được phép.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz st09 Nạp Khay 2 hoặc khay giấy tùy chọn 500 tờ

5.
Trượt toàn bộ khay giấy vào trong sản phẩm.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz st12 Nạp Khay 2 hoặc khay giấy tùy chọn 500 tờ

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Nạp Khay 2 hoặc khay giấy tùy chọn 500 tờ