Lập cấu hình khay từ bảng điều khiển

Giấy và phương tiện in

Bạn cũng có thể lập cấu hình loại và kích thước giấy cho khay mà không cần sản phẩm phải nhắc.

1.
Bấm nút Home (Trang chủ) HP LaserJet 600 M601 M602 M603 home Lập cấu hình khay từ bảng điều khiển.
2.
Mở menu Trays (khay).
3.
Bấm mũi tên xuống HP LaserJet 600 M601 M602 M603 arrow down Lập cấu hình khay từ bảng điều khiển để chọn cài đặt loại giấy hoặc kích thước giấy cho khay bạn muốn, sau đó bấm OK.
4.
Bấm mũi tên lên HP LaserJet 600 M601 M602 M603 arrow up Lập cấu hình khay từ bảng điều khiển hoặc mũi tên xuống HP LaserJet 600 M601 M602 M603 arrow down Lập cấu hình khay từ bảng điều khiển để chọn kích thước hoặc loại giấy. Nếu bạn chọn một kích thước tùy chỉnh, chọn đơn vị đo, và sau đó đặt kích thước X và kích thước Y.
5.
Bấm nút OK để lưu lựa chọn
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Lập cấu hình khay từ bảng điều khiển