Lập cấu hình khay phù hợp với cấu hình lệnh in

Giấy và phương tiện in

1.
Trong chương trình phần mềm, xác định khay nguồn, kích thước giấy và loại giấy.
2.
Gửi lệnh in đến sản phẩm.

Nếu khay cần được lập cấu hình, lời nhắc sẽ xuất hiện trên màn hình của bảng điều khiển.

3.
Nếu kích thước được hiển thị là không đúng, hãy bấm mũi tên lùi lại HP LaserJet 600 M601 M602 M603 arrow return Lập cấu hình khay phù hợp với cấu hình lệnh in. Nhấn mũi tên xuống HP LaserJet 600 M601 M602 M603 arrow down Lập cấu hình khay phù hợp với cấu hình lệnh in để tô sáng đúng kích thước, hoặc tô sáng tùy chọn Custom (Tùy chỉnh).

Để xác định kích thước tùy chỉnh, đầu tiên hãy nhấn mũi tên xuống HP LaserJet 600 M601 M602 M603 arrow down Lập cấu hình khay phù hợp với cấu hình lệnh in để tô sáng đúng đơn vị đo. Sau đó, đặt các chiều X và Y bằng cách sử dụng bàn phím số hoặc nhấn mũi tên lên HP LaserJet 600 M601 M602 M603 arrow up Lập cấu hình khay phù hợp với cấu hình lệnh in hoặc mũi tên xuống HP LaserJet 600 M601 M602 M603 arrow down Lập cấu hình khay phù hợp với cấu hình lệnh in.

4.
Nếu loại giấy được hiển thị là không đúng, hãy nhấn mũi tên lùi lại HP LaserJet 600 M601 M602 M603 arrow return Lập cấu hình khay phù hợp với cấu hình lệnh in, sau đó, nhấn mũi tên xuống HP LaserJet 600 M601 M602 M603 arrow down Lập cấu hình khay phù hợp với cấu hình lệnh in để tô sáng loại giấy.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Lập cấu hình khay phù hợp với cấu hình lệnh in