In ra ngăn giấy ra trên (chuẩn)

Giấy và phương tiện in

Ngăn giấy ra trên thu giấy với mặt giấy hướng xuống dưới, theo đúng thứ tự. Nên dùng ngăn giấy ra trên đối với hầu hết các tác vụ in, bao gồm cả in trên giấy trong. Để sử dụng ngăn giấy ra trên, hãy chắc chắn là bạn đã đóng ngăn giấy ra sau. Để tránh kẹt giấy, không được mở hoặc đóng ngăn giấy ra sau trong khi sản phẩm đang in.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz st28 In ra ngăn giấy ra trên (chuẩn)

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 In ra ngăn giấy ra trên (chuẩn)