Các kích thước giấy được hỗ trợ

Giấy và phương tiện in

Sản phẩm này hỗ trợ nhiều kích thước giấy và tương thích với nhiều vật liệu in khác nhau.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 note Các kích thước giấy được hỗ trợ GHI CHÚ:

Để có kết quả in tốt nhất, hãy chọn đúng kích thước giấy và loại giấy trong trình điều khiển máy in trước khi in.


Các cỡ giấy và vật liệu in được hỗ trợ
Chiều và kích thước
Khay 1
Khay 2 và các khay giấy tùy chọn 500 tờ
Khay giấy tùy chọn 1.500 tờ
Khay nạp phong bì tùy chọn
Khay in hai mặt tùy chọn
Khay xếp giấy và dập ghim/xếp giấy
Hộp thư 5 ngăn tùy chọn
Letter (Thư)
216 x 279 mm
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các kích thước giấy được hỗ trợ
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các kích thước giấy được hỗ trợ
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các kích thước giấy được hỗ trợ
 
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các kích thước giấy được hỗ trợ
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các kích thước giấy được hỗ trợ
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các kích thước giấy được hỗ trợ
A4
210 x 297 mm
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các kích thước giấy được hỗ trợ
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các kích thước giấy được hỗ trợ
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các kích thước giấy được hỗ trợ
 
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các kích thước giấy được hỗ trợ
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các kích thước giấy được hỗ trợ
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các kích thước giấy được hỗ trợ
Legal (Pháp lý)
216 x 356 mm
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các kích thước giấy được hỗ trợ
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các kích thước giấy được hỗ trợ
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các kích thước giấy được hỗ trợ
 
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các kích thước giấy được hỗ trợ
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các kích thước giấy được hỗ trợ
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các kích thước giấy được hỗ trợ
Executive (Điều hành)
184 x 267 mm
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các kích thước giấy được hỗ trợ
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các kích thước giấy được hỗ trợ
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các kích thước giấy được hỗ trợ
 
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các kích thước giấy được hỗ trợ
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các kích thước giấy được hỗ trợ
(Chỉ có xếp giấy)
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các kích thước giấy được hỗ trợ
A5
148 x 210 mm
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các kích thước giấy được hỗ trợ
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các kích thước giấy được hỗ trợ
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các kích thước giấy được hỗ trợ
 
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các kích thước giấy được hỗ trợ
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các kích thước giấy được hỗ trợ
(Chỉ có xếp giấy)
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các kích thước giấy được hỗ trợ
8,5 x 13
216 x 330 mm
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các kích thước giấy được hỗ trợ
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các kích thước giấy được hỗ trợ
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các kích thước giấy được hỗ trợ
   
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các kích thước giấy được hỗ trợ
(Chỉ có xếp giấy)
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các kích thước giấy được hỗ trợ
B5 (JIS)
182 x 257 mm
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các kích thước giấy được hỗ trợ
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các kích thước giấy được hỗ trợ
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các kích thước giấy được hỗ trợ
 
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các kích thước giấy được hỗ trợ
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các kích thước giấy được hỗ trợ
(Chỉ có xếp giấy)
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các kích thước giấy được hỗ trợ
Double Postcard (Bưu thiếp Kép – JIS)
148 x 200 mm
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các kích thước giấy được hỗ trợ
           
16K
197 x 273 mm
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các kích thước giấy được hỗ trợ
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các kích thước giấy được hỗ trợ
   
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các kích thước giấy được hỗ trợ
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các kích thước giấy được hỗ trợ
(Chỉ có xếp giấy)
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các kích thước giấy được hỗ trợ
Custom (Tùy chỉnh)
76 x 127 mm đến 216 x 356 mm
3,0 x 5,0 mm đến 8,5 x 14 inch
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các kích thước giấy được hỗ trợ
           
Custom (Tùy chỉnh)
148 x 210 mm đến 216 x 356 mm
(5,83 x 8,27 inch đến 8,5 x 14 inch)
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các kích thước giấy được hỗ trợ
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các kích thước giấy được hỗ trợ
   
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các kích thước giấy được hỗ trợ
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các kích thước giấy được hỗ trợ
(Chỉ có xếp giấy)
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các kích thước giấy được hỗ trợ
Envelope Commercial #10 (Phong bì Thương mại #10)
105 x 241 mm
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các kích thước giấy được hỗ trợ
   
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các kích thước giấy được hỗ trợ
     
Envelope DL ISO (Phong bì DL ISO)
110 x 220 mm
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các kích thước giấy được hỗ trợ
   
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các kích thước giấy được hỗ trợ
     
Envelope C5 ISO (Phong bì C5 ISO)
162 x 229 mm
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các kích thước giấy được hỗ trợ
   
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các kích thước giấy được hỗ trợ
     
Envelope B5 ISO (Phong bì B5 ISO)
176 x 250 mm
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các kích thước giấy được hỗ trợ
   
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các kích thước giấy được hỗ trợ
     
Envelope Monarch #7-3/4 (Phong bì Monarch #7-3/4)
98 x 191 mm
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các kích thước giấy được hỗ trợ
   
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các kích thước giấy được hỗ trợ
     

1 Không thể dập ghim các kích thước tùy chỉnh nhưng bạn có thể sắp xếp chúng trong các ngăn giấy ra.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Các kích thước giấy được hỗ trợ