Các quy ước được sử dụng trong hướng dẫn này

Máy in dòng sản phẩm HP LaserJet Enterprise 600 M601, M602 và M603

Các quy ước được sử dụng trong hướng dẫn này

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 tip Các quy ước được sử dụng trong hướng dẫn này CHỈ DẪN:

Các chỉ dẫn cung cấp gợi ý hữu ích hoặc phím tắt.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 note Các quy ước được sử dụng trong hướng dẫn này GHI CHÚ:

Các ghi chú cung cấp thông tin quan trọng để giải thích một khái niệm hoặc để hoàn tất một tác vụ.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 alert adm Các quy ước được sử dụng trong hướng dẫn này THẬN TRỌNG:

Các mục thận trọng cho biết các bước bạn cần tuân thủ để tránh mất dữ liệu hoặc làm hư sản phẩm.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 alert adm Các quy ước được sử dụng trong hướng dẫn này CẢNH BÁO!

Các cảnh báo nhắc bạn về những bước cụ thể cần tuân thủ để tránh chấn thương, mất dữ liệu quan trọng, hoặc hư hỏng nặng sản phẩm.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Các quy ước được sử dụng trong hướng dẫn này