Ağ bağlantısı kullanarak HP Gömülü Web Sunucusunu açma

Yönetim ve bakım

1.
Ürün yapılandırma sayfasında listelenen ürün IP adresi veya ana bilgisayar adı belirtilir. Ürün yapılandırma sayfasını yazdırmak için şu adımları takip edin:
a.
Ürün kontrol panelinde Home HP LaserJet 600 M601 M602 M603 home Ağ bağlantısı kullanarak HP Gömülü Web Sunucusunu açma düğmesine basın.
b.
Aşağıdaki menüleri açın:

Yönetim

Raporlar

Yapılandırma/Durum Sayfaları

Yapılandırma Sayfası
c.
Tamam düğmesine basın.
d.
Jetdirect sayfasında IP adresini veya ana bilgisayar adını bulun.
2.
Bilgisayarınızda desteklenen bir Web tarayıcısında, adres/URL alanına ürünün IP adresini veya ana bilgisayar adını girin.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Ağ bağlantısı kullanarak HP Gömülü Web Sunucusunu açma